10.000 VNĐ

Khi bỏ vào slime trong sẽ có màu đen xì luôn nha.

Hết hàng