10.000 VNĐ

Khi bỏ vào slime trong sẽ có màu hồng mà ánh lên nữa nha.