10.000 VNĐ

Khi bỏ vào slime trong sẽ có màu trắng mà ánh lên nữa nha.