10.000 VNĐ

Khi bỏ vào slime trong sẽ có màu xanh biển mà ánh lên nữa nha. Khi bỏ vào thì sẽ giống slime aquarium của mình nhe

Hết hàng