49.000 VNĐ69.000 VNĐ

Sherbet Slime chơi rất đã và lạ, mình làm màu trắng để các bạn có thể mua về và trang trí tuỳ theo ý thích mỗi người.

Size S 150ml (4oz);

Size M1 (hộp dẹp);  M2 đều 250ml (8.5oz)

Xóa
Danh mục: