20.000 VNĐ

Hạt sugar bỏ vào slime trong cực crunch nha, như bỏ slushie beads vào. Nhưng slushie beads và sugar beads khác nhau nha

Hết hàng