45.000 VNĐ

Thơm mùi matcha bỏ vài giọt là sẽ thơm. Khi không sử dụng thì đóng nắp chặt lại nhé