Xem giỏ hàng “Keo Trong” đã được thêm vào giỏ hàng.

45.000 VNĐ

Thơm mùi cam bỏ vài giọt là sẽ thơm. Màu trong và không lan ra slime, khi không sử dụng thì đóng nắp chặt lại nhé