45.000 VNĐ

Thơm mùi chanh dây bỏ vài giọt là sẽ thơm. Khi không sử dụng thì đóng nắp chặt lại nhé