45.000 VNĐ

Thơm mùi dâu nha, có màu hồng và sẽ lan màu ra slime. Khi không sử dụng thì đóng nắp chặt lại nhé