45.000 VNĐ

Thơm mùi hạnh nhân bỏ vài giọt là sẽ thơm, màu trong và không lan ra slime. Khi không sử dụng thì đóng nắp chặt lại nhé