55.000 VNĐ75.000 VNĐ

Slime được lấy ý tưởng từ album SOUR – Olivia Rodrigo

Size S 100ml (4oz);

Size M1 (hộp dẹp);

OG và M2 đều 250ml (8.5oz)

Xóa
Danh mục: