65.000 VNĐ 59.000 VNĐ

Kẹo nhập 100% từ bên Mỹ. Các vị trái cây rất đa dạng và sẽ mang lại năng lượng cho chúng ta sau những ngày học mệt mỏi

Hết hàng